anh

anh

Mã lớp: ML65

hùng hùng

hùng 21-04-2021

1 lượt đề nghị

1,212,414 vnđ/giờ

giasu365 Trạng thái: KẾT THÚC

Tiếng Anh Môn học: Tiếng Anh

1,212,414 Học phí: 1,212,414 vnđ/giờ

Hà Nội Địa chỉ: Hà Nội

ăegaegag Địa chỉ chi tiết: ăegaegag


Thông tin lớp họcgiasu365

Lớp học

Lớp 7

giasu365

Số buổi dạy trong tuần

12

giasu365

Hình thức dạy

Gia sư online

giasu365

Số học viên

12

giasu365

Thời gian học

2 giờ

giasu365

Giới tính

Không yêu cầu

giasu365

Tìm gia sư

Không yêu cầu

Tiếng Anh

Môn học

Tiếng Anh

giasu365

Môn học chi tiết

Chưa cập nhật

Chi tiết nội dungdsgargagr

Lịch học dự kiến

(Có thể thỏa thuận)Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Lớp học tương tự


giasu365 1,000,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


Liên hệ qua SĐT