Anh 9

Anh 9

Mã lớp: ML56

Trương Lễ Trương Lễ

Trương Lễ 02-07-2021

1 lượt đề nghị

200,000 vnđ/buổi

giasu365 Trạng thái: ĐANG TÌM GIÁO VIÊN

Tiếng Anh Môn học: Tiếng Anh

200,000 Học phí: 200,000 vnđ/giờ

Hà Nội Địa chỉ: Hà Nội

Hà Nội Địa chỉ chi tiết: Hà Nội


Thông tin lớp họcgiasu365

Lớp học

Lớp 9

giasu365

Số buổi dạy trong tuần

3

giasu365

Hình thức dạy

Gia sư tại nhà

giasu365

Số học viên

1

giasu365

Thời gian học

1 giờ

giasu365

Giới tính

Không yêu cầu

giasu365

Tìm gia sư

Không yêu cầu

Tiếng Anh

Môn học

Tiếng Anh

giasu365

Môn học chi tiết

Tiếng Anh cấp 2

Chi tiết nội dungÔn thi vào 10 bộ môn tiếng Anh

Lịch học dự kiến

(Có thể thỏa thuận)Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Lớp học tương tự


giasu365 200,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 80,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 150,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 200,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 150,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 100,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 200,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 200,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 200,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


giasu365 500,000 vnđ/giờ

giasu365 Địa chỉ: Hà Nội


Liên hệ qua SĐT